Phát triển nông nghiệp sạch – nông nghiệp bền vững 

phát triển nông nghiệp sạch

Một số người ủng hộ nông nghiệp công nghiệp cho rằng tác động của nó là cái giá mà chúng ta phải trả để “nuôi cả thế giới”. Trên thực tế, ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học đã bác bỏ tuyên bố này, cho thấy rằng một mô hình nông nghiệp sạch – nông nghiệp bền vững có thể mang lại lợi nhuận cao. Nó cũng có thể đáp ứng nhu cầu của chúng ta trong thời gian dài.

Tìm hiểu về nông nghiệp sạch – nông nghiệp bền vững

OK, vì vậy nông nghiệp bền vững là làn sóng của tương lai. Nhưng nó là gì, chính xác là gì? Trong nông nghiệp, tính bền vững là một ý tưởng phức tạp với nhiều khía cạnh, bao gồm kinh tế (một trang trại bền vững phải là một hoạt động kinh doanh có lợi nhuận đóng góp vào một nền kinh tế vững mạnh), xã hội (nó phải đối xử công bằng với người lao động và có mối quan hệ cùng có lợi với cộng đồng xung quanh), và môi trường.

phát triển nông nghiệp sạch

Tính bền vững về môi trường trong nông nghiệp có nghĩa là quản lý tốt các hệ thống tự nhiên và tài nguyên mà các trang trại dựa vào. Trong số những thứ khác, điều này liên quan đến:

 • Xây dựng và duy trì đất khỏe mạnh
 • Quản lý nước một cách khôn ngoan
 • Giảm thiểu ô nhiễm không khí, nước và khí hậu
 • Thúc đẩy đa dạng sinh học

Có cả một lĩnh vực nghiên cứu dành để đạt được những mục tiêu này: nông học, khoa học quản lý trang trại như hệ sinh thái. Bằng cách làm việc hòa hợp với thiên nhiên thay vì chống lại nó, các trang trại được quản lý bằng cách sử dụng các nguyên tắc nông nghiệp có thể tránh các tác động gây hại mà không làm giảm năng suất hoặc lợi nhuận.

Cách các để thực hiện nông nghiệp sạch (bền vững)

Qua nhiều thập kỷ khoa học và thực tiễn, một số phương pháp canh tác bền vững chính đã xuất hiện — ví dụ:

 • Luân canh cây trồng và đa dạng hóa. Trồng nhiều loại cây trồng khác nhau có thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm đất khỏe hơn và cải thiện khả năng kiểm soát sâu bệnh. Thực hành đa dạng cây trồng bao gồm xen canh (trồng hỗn hợp các loại cây trồng trong cùng một khu vực) và luân canh phức tạp nhiều năm.
 • Trồng cây che phủ. Các loại cây che phủ, như cỏ ba lá hoặc đậu tằm có lông, được trồng vào thời điểm trái vụ khi đất có thể bị trống. Những cây trồng này bảo vệ và xây dựng sức khỏe của đất bằng cách chống xói mòn, bổ sung chất dinh dưỡng cho đất và ngăn chặn cỏ dại, giảm nhu cầu sử dụng thuốc diệt cỏ.

giải pháp cho nông nghiệp bền vững

 • Giảm hoặc loại bỏ làm đất. Cày truyền thống (làm đất) chuẩn bị ruộng để trồng và ngăn ngừa các vấn đề về cỏ dại, nhưng có thể làm mất nhiều đất. Các phương pháp không cày xới hoặc làm đất giảm, bao gồm việc đưa hạt trực tiếp vào đất không bị xáo trộn, có thể làm giảm xói mòn và cải thiện sức khỏe của đất.
 • Áp dụng quản lý bệnh dịch gây hại tổng hợp (IPM). Một loạt các phương pháp, bao gồm kiểm soát cơ học và sinh học, có thể được áp dụng một cách có hệ thống để kiểm soát quần thể dịch hại trong khi giảm thiểu việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học.
 • Tích hợp vật nuôi và cây trồng. Nông nghiệp công nghiệp có xu hướng tách biệt sản xuất động thực vật với động vật sống xa khu vực sản xuất thức ăn và cây trồng cách xa nguồn phân bón dồi dào. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sự kết hợp thông minh giữa sản xuất cây trồng và vật nuôi có thể là một công thức cho các trang trại hiệu quả hơn, có lợi nhuận hơn.
 • Áp dụng các phương thức nông lâm kết hợp. Bằng cách trộn cây cối hoặc bụi cây vào hoạt động của họ, nông dân có thể cung cấp bóng mát và nơi trú ẩn để bảo vệ thực vật, động vật và nguồn nước, đồng thời có khả năng mang lại thu nhập bổ sung.
 • Quản lý toàn bộ hệ thống và cảnh quan. Các trang trại bền vững coi các khu vực không được canh tác hoặc ít thâm canh, chẳng hạn như các vùng đệm ven sông hoặc các dải đồng cỏ, là không thể thiếu đối với trang trại — có giá trị vì vai trò của chúng trong việc kiểm soát xói mòn, giảm dòng chảy chất dinh dưỡng, hỗ trợ các loài thụ phấn và đa dạng sinh học khác.

Một chủ đề chính kết nối nhiều hoạt động này là đa dạng hóa. “Hãy đơn giản hóa nó” là lời khuyên hữu ích trong nhiều tình huống, nhưng khi nói đến nông nghiệp, các hệ thống bền vững và hiệu quả nhất thường đa dạng và phức tạp hơn..