Việt Nam đóng vai trò lớn hơn trong UNESCO

Việt Nam đóng vai trò lớn hơn trong UNESCO

Ông Michael Croft, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho biết kể từ khi gia nhập UNESCO vào tháng 7 năm 1976, Việt Nam tiếp tục đóng vai trò lớn hơn trong UNESCO và là thành viên rất tích cực của Ban chấp hành các ủy ban khác.

Việt Nam đóng vai trò lớn hơn trong UNESCO

“Để đưa ra đánh giá chung về Việt Nam đối với Liên hợp quốc, điều dễ nói nhất là nó chắc chắn rất tích cực ”, Croft nói trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc về Giáo dục, Khoa học và Tổ chức Văn hóa (UNESCO).

Ông nói thêm, đất nước cũng đã tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa ủng hộ một số nghị quyết mới và công ước mới. Đặc biệt là công ước về thúc đẩy sự đa dạng của biểu hiện văn hóa.

UNESCO tập trung phát triển bền vững ở Việt Nam

Ông nói, Việt Nam chứng minh cho các quốc gia thành viên khác về cách tận dụng các chỉ định của UNESCO. “Chúng tôi đã thấy sự thành công của đất nước trong việc sử dụng các Di sản Thế giới, Công viên Địa chất và cả các Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới làm động cơ phát triển”.

“Như chúng tôi muốn nói rằng UNESCO đặt văn hóa là trung tâm của sự phát triển. Vì vậy, xét về vai trò của tổ chức, Việt Nam là một thành viên rất sôi nổi, một thành viên vượt lên trên sức nặng của chính nó. ”

Ông nhấn mạnh rằng lần đầu tiên Việt Nam ứng cử vào vị trí lãnh đạo một tổ chức của Liên hợp quốc là với UNESCO vào năm 2017, đồng thời nhấn mạnh điều này cho thấy tầm quan trọng của Việt Nam đối với UNESCO và cách thức nước này nhìn nhận vai trò của mình trong tổ chức.

Về mối quan hệ hợp tác giữa UNESCO và Việt Nam trong năm qua, Croft cho biết nó đã phát triển khi mối quan hệ của Liên hợp quốc với Việt Nam gắn bó. Theo ông, đó là hỗ trợ phát triển trong những năm trước, và điều này đang thay đổi, khi Việt Nam bắt đầu chuyển đổi.

Việt Nam hiện là một quốc gia có thu nhập trung bình, có nhiều nguồn lực khác nhau và luôn có khả năng đưa ra các quyết định chiến lược rất tốt, ông nói và nói thêm rằng “những gì họ mong đợi từ UNESCO và phần còn lại của LHQ là chúng ta sẽ sử dụng về các nhiệm vụ một cách sáng tạo để hỗ trợ các ưu tiên đó.”

Xem thêm: Mô hình nhà vườn công nghệ – Giải pháp sử dụng đất nông hiệu quả

UNESCO tập trung vào sự phát triển bền vững ở Việt Nam

UNESCO đang chuyển hướng từ các dự án sang hỗ trợ các quan hệ đối tác vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Vì vậy, vai trò của UNESCO hiện nay ở Việt Nam không phải là thực hiện các dự án phát triển mà là làm việc với chính phủ, với xã hội, với giới học thuật và với khu vực tư nhân để xây dựng “liên minh” về các mối quan tâm xung quanh các vấn đề quan trọng trong giáo dục, văn hóa, khoa học, giao tiếp và thông tin.

Về các khuyến nghị của UNESCO đối với Chính phủ Việt Nam nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Croft cho biết ông rất ấn tượng về hoạt động ngoại giao văn hóa ở Việt Nam, đặc biệt là công việc và cách tiếp cận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người có công áp dụng ngoại giao văn hóa. Ông nói: “Với tác dụng to lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, ngoại giao văn hóa hiện nay trong thế kỷ 21 cũng quan trọng như trước đây”.

Theo ông, Việt Nam có một di sản văn hóa độc đáo và nó còn lưu giữ văn hóa, và có rất nhiều tài sản văn hóa có thể sử dụng để tiếp tục xây dựng sức mạnh mềm của mình.

biết thêm văn hóa địa phương

Các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam có tiềm năng rất lớn chưa được khai thác vì ở đây còn rất nhiều điều chưa được khám phá và mọi người vẫn đang rất quan tâm. Đây thực sự là một lợi thế của Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Ông nhấn mạnh sáng kiến ​​của Hà Nội, gần hai năm trước, nộp đơn lên UNESCO và được cấp danh hiệu Thành phố Sáng tạo Hà Nội thực sự tuyệt vời.

Đây là cơ hội để Việt Nam tái tạo thương hiệu và tái tạo mình trong thế kỷ 21 – “một đất nước hòa bình, một đất nước đáng để đến thăm và bình lặng nhưng cũng là một đất nước của sự sáng tạo, một đất nước năng động, một đất nước trẻ, một đất nước sắp tới, một đất nước gắn bó. “