Tiêu chuẩn Global Gap là gì 

tiêu chuẩn Global Gap là gì

Việc đảm bảo với người tiêu dùng trên khắp thế giới rằng các sản phẩm thực phẩm họ đang mua là an toàn và được sản xuất có trách nhiệm. Bởi vì việc xác nhận từng doanh nghiệp là một công việc cực kỳ phức tạp, nên có sẵn các chương trình chứng nhận của bên thứ ba. Một trong những sáng kiến ​​được quốc tế công nhận về mặt này là tiêu chuẩn Global Gap – một tổ chức phi chính phủ chứng nhận các sản phẩm nông nghiệp trên toàn cầu.

Nguồn gốc của tiêu chuẩn Global Gap

Tên GlobalGAP không tồn tại cho đến năm 2007, nhưng nguồn gốc của nó bắt đầu từ 10 năm trước đó với tên gọi EUREPGAP. Sáng kiến ​​do một nhóm các nhà bán lẻ châu Âu thiết lập nhằm giải quyết các mối quan tâm của người tiêu dùng bằng cách hài hòa các tiêu chuẩn và quy trình của riêng họ thông qua việc phát triển một hệ thống chứng nhận độc lập về Thực hành Nông nghiệp (GAP).

tiêu chuẩn Global Gap là gì

Ngày nay, GlobalGAP đưa ra 16 tiêu chuẩn về cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản. Nó ước tính rằng hơn 160.000 nhà sản xuất chính được cấp chứng chỉ GlobalGAP dưới một số hình thức, liên quan đến 124 quốc gia. Thật vậy, nhiều nhà bán lẻ trên khắp thế giới hiện nay yêu cầu chứng chỉ GlobalGAP hợp lệ từ các nhà cung cấp nông nghiệp, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản trước khi họ đưa sản phẩm vào cửa hàng.

Global Gap là cung cấp có trách nhiệm

Là một nhà cung cấp thủy sản, Pittman Seafoods đặc biệt hiểu rõ về Tiêu chuẩn Nuôi trồng Thủy sản GlobalGAP. Hệ thống chứng nhận này được bắt đầu vào năm 2004 để bao gồm cá mòi, và sau đó được mở rộng sang các loài khác như cá tra vào năm 2009. Năm 2011, tổ chức phi chính phủ đã đưa ra một tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản bao gồm tất cả các hệ thống sản xuất cá vây tay, động vật giáp xác và động vật thân mềm.

Global Gap là cung cấp co trách nhiệm

Là một phần trong cam kết của Pittman Seafoods đối với nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm, tổ chức này đã đảm bảo rằng Tiêu chuẩn Quy trình Giám sát Nguồn gốc GlobalGAP được áp dụng cho các loài nuôi có liên quan mà công ty cung cấp. Chứng chỉ này đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm nào mang nhãn GlobalGAP hoặc được bán dưới dạng sản phẩm được chứng nhận GlobalGAP đều có nguồn gốc từ các trang trại được chứng nhận GlobalGAP.

Tiêu chuẩn nuôi thủy sản theo Global Gap

Bao gồm chuỗi sản xuất hoàn chỉnh – từ thức ăn đến đầu mối – Tiêu chuẩn Nuôi trồng Thủy sản GlobalGAP đặt ra các tiêu chí nghiêm ngặt cho năm lĩnh vực chính, đó là tuân thủ pháp luật; an toàn thực phẩm; sức khỏe nghề nghiệp, an toàn và phúc lợi của người lao động; phúc lợi động vật; và chăm sóc môi trường và sinh thái. Tổng cộng, tiêu chuẩn có 66 tiêu chí môi trường cụ thể phải được đáp ứng.

chứng nhận Global gap nuôi thủy sản

Tiêu chuẩn Nuôi trồng Thủy sản hiện đang áp dụng cho 30 loài thủy sản được sản xuất thương mại nhất ở 28 quốc gia và bao gồm toàn bộ chuỗi sản xuất, từ tôm bố mẹ, con giống và nhà cung cấp thức ăn cho đến nuôi trồng, thu hoạch và chế biến.

Tiêu chuẩn Global Gap về thức ăn

Bởi vì thức ăn hỗn hợp đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng và sản xuất thủy sản, người nuôi tôm và cá phải tìm nguồn thức ăn từ các nhà cung cấp đáng tin cậy ở các giai đoạn nuôi trồng thủy sản và sản xuất giống. Tiêu chuẩn Sản xuất Thức ăn Tổng hợp Global GAP (CFM) xác định các tiêu chí đảm bảo chất lượng trong sản xuất, cung cấp và mua nguyên liệu và thành phần thức ăn cho thức ăn chăn nuôi. Nó cũng bao gồm tất cả các bước sản xuất, từ mua, xử lý và lưu trữ đến chế biến và phân phối thức ăn hỗn hợp.