Thực trạng và tiềm năng du lịch sinh thái ở Việt Nam 

thực trạng của du lịch sinh thái

Phạm vi rộng của hệ sinh thái và chuyển sang nền kinh tế mở làm cho nó trở thành một địa điểm rất thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái. Thật vậy, tiềm năng du lịch sinh thái đã được chính phủ xác định là điểm phát triển cho ngành kinh tế mũi nhọn và có tốc độ tăng gấp 7 lần khách du lịch quốc tế đến thăm Việt Nam trong thập kỷ qua. 

Tiềm năng du lịch sinh thái ở Việt Nam

Với 13.000 loài hoa và hơn 15.000 loài động vật, ba loài mới được phát hiện là các loài động vật lớn, và tỷ lệ loài quốc gia/thế giới là 6,3%, Việt Nam là một trong những mười sáu quốc gia có đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới.

Phạm vi rộng của hệ sinh thái và chuyển sang nền kinh tế mở làm cho nó trở thành một địa điểm rất thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái. Thật vậy, du lịch đã được chính phủ xác định là ngành kinh tế mũi nhọn và có tốc độ tăng gấp 7 lần khách du lịch quốc tế đến thăm Việt Nam trong thập kỷ qua.

tiềm năng của du lịch sinh thái việt nam

Theo thống kê du lịch sinh thái ở Việt Nam có trên 30% khách quốc tế và gần 50% khách nội địa. Du lịch sinh thái là được phân biệt với du lịch đại chúng hoặc du lịch nghỉ dưỡng bởi tác động thấp hơn đến môi trường, yêu cầu cơ sở hạ tầng thấp hơn và vai trò giáo dục liên quan đến tự nhiên môi trường và giá trị văn hóa.

Các khu vực mục tiêu tiềm năng cho du lịch sinh thái bao gồm các hệ sinh thái ven biển (cỏ biển, san hô, rạn san hô, đầm phá, bãi cát và môi trường sống của rừng ngập mặn), núi đá vôi, vườn sinh thái quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, vườn cây ăn quả. 

Những điều này không chỉ là những danh lam thắng cảnh thú vị mà còn là quê hương văn hóa giàu bản sắc của Việt Nam. Người dân tộc thiểu số cư trú tại hầu hết các điểm du lịch sinh thái tiềm năng đều có hiểu biết sâu sắc về các lễ hội truyền thống, phong tục sử dụng đất, văn hóa ẩm thực, lối sống truyền thống và thủ công mỹ nghệ, và lịch sử.  

Thực trạng của du lịch sinh thái ở Việt Nam

Mặc dù có tiềm năng to lớn như vậy, nhưng bài viết này xác định một số lĩnh vực mà du lịch sinh thái ở Việt Nam không còn lý tưởng. Việt Nam đã có đầu tư vào du lịch sinh thái khi tích hợp với các nhà hàng, khách sạn ở Nha Trang, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội; nhưng mô hình đầu tư này cần nguồn nhân lực ngành du lịch được đào tạo kiến thức về môi trường.

thực trạng của du lịch sinh thái

Du lịch phần lớn vẫn mang tính tự phát và không được kiểm soát, dẫn đến môi trường suy thoái. Người dân địa phương, bản sắc văn hóa và phong tục truyền thống của họ là không tham gia nhiều vào du lịch sinh thái và họ cũng không thu được lợi ích kinh tế của nó. Cuối cùng, chính sách và quản lý du lịch bị phân tán giữa các cấp chính phủ, dẫn đến thiếu chiến lược quốc gia.

Giải pháp cho tiềm năng du lịch sinh thái ở Việt Nam

Theo góc nhìn của tác giả bài viết, rất cần thiết một sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng cho việc phát triển du lịch sinh thái đồng thời bảo tồn các hệ sinh thái dễ bị tổn thương và bảo vệ tính toàn vẹn văn hóa.

giải pháp cho du lịch sinh thái việt nam

Ngoài ra, cũng cần thực hiện các hoạt động đánh giá tác động môi trường và nghiên cứu về năng lực thực hiện; bắt buộc đào tạo nguồn nhân lực cho nhân sự trong mảng du lịch sinh thái; sự tham gia của địa phương cộng đồng, không chỉ trong các hoạt động tạo thu nhập mà còn trong công việc bảo tồn.

Tầm quan trọng của du lịch sinh thái ở Việt Nam

Du lịch sinh thái là một ý tưởng tương đối mới đã thu hút được nhiều sự chú ý của nhiều người từ nhiều quốc gia khác nhau. Đối với một số người, nó có nghĩa là du lịch sinh thái lành mạnh; đối với những người khác, nó đồng nghĩa với du lịch thiên nhiên với ý thức trách nhiệm, thân thiện với môi trường, phát triển du lịch bền vững.

tầm quan trọng của du lịch sinh thái

Mặc dù tiếp tục tranh luận về những yêu cầu mà cần cho du lịch sinh thái, dường như hầu hết mọi ý kiến đều đồng ý rằng du lịch sinh thái phải có một lực lượng để duy trì tài nguyên thiên nhiên. Du lịch sinh thái là du lịch thiên nhiên điều đó thúc đẩy các nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững.