Giải pháp quản lý nhà vườn VIME App

Giải pháp phần mềm quản lý tổng thể nhà vườn VIME Garden với nhiều tính năng thiết thực, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tìm hiểu

Cách mạng 4.0 trong canh tác nông nghiệp

Mọi thông tin về nhà vườn VIME Garden của bạn đều được mô hình hóa trên chiếc smart phone giúp bạn nắm bắt được tình chình chung của nhà vườn vànông sản được canh tác trên nhà vườn….

Quản lý và giám sát tài sản

Quản lý tải sản trong nhà vườn và các thiết bị thông minh từ xa thông qua chiếc điện thoại thông minh của bạn.

  • Giám sát nhà và vườn thông qua camera thông minh
  • Kết nối các thiết bị IoT hiện đại
  • Quản lý điện và nước tại nhà vườn

Quản lý và giám sát hệ thống kỹ thuật canh tác

Giúp mang đến cái nhìn tổng thể về hệ sinh thái sinh trưởng đang có tại nhà vườn của bạn.

  • Tưới tiêu tự động hoặc điều khiển từ xa
  • Tưới phân tự động theo liều lượng đã được tính toán cho từng giống cây trồng
  • Báo cáo tình trạng nước, phân cho hoa màu và thức ăn cho vật nuôi tại vườn

Quản lý năng suất nông sản tại vườn

Cung cấp các thông tin chi tiết về sản lượng từ nhà vườn của bạn và các thông tin cập nhật từ VIME Farm.

  • Sản lượng thu hoạch nông sản
  • Dự tính sản lượng cho các vụ mùa
  • Dự báo giá trị nông sản tại vườn
  • Giá trị thu mua và bán ra từ VIME Farm

Có gì mới từ VIME App?

Bạn có thể tìm thấy được những ý tưởng và cảm hứng nông nghiệp từ bài viết chúng tôi.