Du lịch nông nghiệp cải thiện thu nhập của nông dân

Du lịch nông nghiệp cải thiện thu nhập của nông dân

Ngày càng có nhiều nông dân tham gia vào lĩnh vực du lịch nông nghiệp cải thiện thu nhập của nông dân. Điều này đã được báo cáo tại cuộc họp của Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát triển kinh tế gắn du lịch nông nghiệp cải thiện thu nhập của nông dân

Phát biểu tại buổi làm việc, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng, phát triển kinh tế nông nghiệp là xu thế tất yếu để quảng bá sản phẩm nông nghiệp trên diện rộng.

Du lịch nông nghiệp cải thiện thu nhập của nông dân

Trong 10 năm qua, số trang trại trên cả nước tăng 1,75 lần từ 20.065 trang trại lên 34.348 trang trại, tăng bình quân 6,9% hàng năm. Các trang trại nằm trên 184.000 ha đất với 130.000 nhân viên ở các huyện nông thôn, mỗi người có thu nhập 4,9 triệu đồng (211,8 đôla Mỹ) hàng tháng.

Trung bình một chủ trang trại kiếm được 3-5 tỷ đồng mỗi năm. Ngày càng có nhiều trang trại vừa làm nông sản vừa tham gia du lịch nông nghiệp cũng như tạo ra sản phẩm đặc biệt cho chương trình ‘mỗi xã – một sản phẩm’ (OCOP) – tiềm năng phát triển. 

du lịch nông nghiệp Việt Nam

Kinh tế trang trại đã góp phần một phần vào tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng huyện nông thôn mới theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao giá trị gia tăng và huy động nguồn vốn lớn trong cộng đồng cho sự phát triển của đất nước.

Theo thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để hướng dẫn cách chứng nhận trang trại nông nghiệp, một trang trại được công nhận là nông nghiệp dựa trên năng suất và hiệu quả.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu triển khai đồng thời các giải pháp thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và kết nối các hợp tác xã, doanh nghiệp để tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

Đối mặt với các thách thức để phát triển nông nghiệp du lịch

phát triển du lịch nông nghiệp Việt Nam

Việt Nam gặt hái được nhiều thành quả là nhờ sự đóng góp của Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam trong việc tư vấn khung pháp lý và chính sách giúp phát triển kinh tế trồng trọt.

Tuy nhiên, các chủ trang trại đang phải đối mặt với những thách thức như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai, thị trường tiêu thụ nông sản không ổn định, thiếu đất và lao động. Chỉ có một số trang trại áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến và bảo quản. Tệ hơn, hầu hết lao động trong ngành không được đào tạo. Vì vậy, Hiệp hội cần quan tâm đến các lớp tập huấn cho người lao động và chủ trang trại.

Thứ trưởng Nam cho rằng Hiệp hội cần làm việc với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương để khuyến khích các chủ trang trại mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao giá trị sản phẩm bằng ứng dụng công nghệ và liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Thứ trưởng nhấn mạnh, khuyến khích các chủ trang trại đoàn kết, liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp, tham gia chuỗi thực phẩm.